ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

      Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KÊNH SOI CẦU CHUẨN NHẤT MIỀN BẮC HIỆN NAY

“Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều THẤT BẠI trên đường đời có Dại mới có khôn” Vì Vậy một tuần cầu có thể gãy 1 đến 2 ngày nên các bạn nên theo đều để có lãi lớn nhé !!!

  *Chú ý: Trong 1 tuần Cầu có thể gãy 1 đến 2 hôm nên quý khách lưu ý phải theo đều. Tránh việc chơi một hai hôm bỏ dở gây lỗ -tổn thất tiền bạc. Chúc quý khách Phát Tài – Phát Lộc. 

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

  HÔM NAY        
28/01/2020 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
22/01/2020 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
21/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 9
20/01/2020 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 5
19/01/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
17/01/2020 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 7
16/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
15/01/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 1
14/01/2020 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
13/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4
12/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
10/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 9
09/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2
04/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 
02/01/2020 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
01/01/2020 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 
31/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
30/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Miss
28/12/2019 Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0
27/12/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
26/12/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 3
25/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1 
24/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 2
23/12/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
22/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 4
21/12/2019 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
20/12/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 8
19/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 4
17/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 2
16/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
15/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 0
14/12/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
12/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
09/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
08/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 4
07/12/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 3
06/12/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
05/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
03/12/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
29/11/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
28/11/2019 Đầu Đuôi 5  Win Đầu 3
27/11/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu Đuôi 7
26/11/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 3
25/11/2019 Đầu Đuôi 8  Win Đầu Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2  Win Đầu Đuôi 2
23/11/2019 Đầu Đuôi 8  Win Đầu 3
22/11/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
21/11/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
20/11/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 5
19/11/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4 
18/11/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Miss
17/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
16/11/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
14/11/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 5
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
12/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4
11/11/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 1
10/11/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
08/11/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
07/11/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
06/11/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 8
05/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 9
04/11/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 4
03/11/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
01/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 6
31/10/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 6
30/10/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 9
29/10/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
27/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1
26/10/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
25/10/2019 Đầu 0 Đuôi 4 Win Đuôi 4
24/10/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 6 Đuôi 0 Miss
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4
19/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
18/10/2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9
17/10/2019 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
16/10/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
14/10/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
13/10/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
12/10/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0
11/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
09/10/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
08/10/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
07/10/2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
04/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5
03/10/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 MIss
01/10/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 1
30/09/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
29/09/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
28/09/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
26/09/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
24/09/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 
23/09/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
22/09/2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7
21/09/2019 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
19/09/2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win  Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
16/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 9
15/09/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 0
14/09/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
13/09/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 8
12/09/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
11/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
10/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
09/09/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8
08/09/2019 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
07/09/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
06/09/2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
04/09/2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
03/09/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
02/09/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/09/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
31/08/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 6
30/08/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 6
29/08/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
27/08/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Miss
26/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7  Win Đầu 6
25/08/2019 Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
24/08/2019 Đầu Đuôi 4  Win Đầu 6
23/08/2019 Đầu Đuôi 5  Win Đầu 4
22/08/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 9
21/08/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu Đuôi 7
20/08/2019 Đầu Đuôi 4  Win Đầu 6
19/08/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 8
18/08/2019 Đầu Đuôi 1  Win Đầu Đuôi 1
17/08/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 9
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 3 Miss
15/08/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
14/08/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
13/08/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 8
12/08/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
11/08/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 7
10/08/2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
09/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
08/08/2019 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
07/08/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 2
06/08/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
05/08/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3
03/08/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
02/08/2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
01/08/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9
30/07/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
27/07/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9
26/07/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2
25/07/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
24/07/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
23/07/2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7
22/07/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win  Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
19/07/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18/07/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 0
17/07/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0
16/07/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 5
15/07/2019 Đầu Đuôi 7 Win ĐầuĐuôi 7
14/07/2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win  Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 7 Đuôi 0 Miss
12/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win  Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win  Đuôi 6
10/07/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
09/07/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 9
08/07/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
07/07/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0
06/07/2019 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
05/07/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 3
04/07/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 2
03/07/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
02/07/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 7
01/07/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
30/06/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 2
29/06/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
28/06/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 7
27/06/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 7
26/06/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
25/06/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
24/06/2019 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
23/06/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 9
22/06/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0
21/06/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
20/06/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 3
19/06/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 5
18/06/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Miss
16/06/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
15/06/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đầu 0 
14/06/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
13/06/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
12/06/2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
11/06/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 8 Đuôi 8
Miss
09/06/2019 Đầu 3 Đuôi 2
Win Đầu 3
08/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3
Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu 7 Đuôi 2
Win Đầu 7
06/06/2019 Đầu 4 Đuôi 1
Win Đầu 4
05/06/2019 Đầu 3 Đuôi 9
Miss
04/06/2019 Đầu 4 Đuôi 9
Miss
03/06/2019 Đầu 7 Đuôi 9
Win Đầu 7
02/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7
Win Đầu 5 Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 3 Đuôi 1
Win Đuôi 1
31/05/2019 Đầu 3 Đuôi 5
Win Đuôi 5
30/05/2019 Đầu Đuôi 0
Win Đầu 2
29/05/2019 Đầu Đuôi 6
Win Đầu Đuôi 6
28/05/2019 Đầu Đuôi 1
Win Đầu 5
27/05/2019 Đầu Đuôi 6
Win Đầu 4
26/05/2019 Đầu Đuôi 4
Win Đầu Đuôi 4
25/05/2019 Đầu Đuôi 3
Win Đầu Đuôi 3
24/05/2019 Đầu Đuôi 3
Win Đầu Đuôi 3
23/05/2019 Đầu Đuôi 3
Win Đầu Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 6 Đuôi 5 
Win Đuôi 5 
21/05/2019 ĐầuĐuôi 0 Win Đầu 3
20/05/2019 ĐầuĐuôi 5 Win Đầu 6
19/05/2019 ĐầuĐuôi 8 Win Đầu 1
18/05/2019 ĐầuĐuôi 9 Win ĐầuĐuôi 9
17/05/2019 ĐầuĐuôi 8 Win Đầu 3
16/05/2019 ĐầuĐuôi 2 Win Đầu 3
15/05/2019 ĐầuĐuôi 7 Win Đầu 1
14/05/2019 ĐầuĐuôi 5 Win Đầu 8
13/05/2019 ĐầuĐuôi 8 Win ĐầuĐuôi 8
12/05/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
11/05/2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/05/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
09/05/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 5
08/05/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 2
07/05/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 3
06/05/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
04/05/2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7
03/05/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
02/05/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
01/05/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
30/04/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đuôi 6
29/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu
28/04/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9 
27/04/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9 
26/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 0
25/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
24/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 2
23/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 4
22/04/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 1
21/04/2019 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 0
20/04/2019 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu Đuôi 7
19/04/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2
15/04/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4
14/04/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
11/04/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
09/04/2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6
08/04/2019 Đầu 7  Đuôi 0 Win Đuôi 0
07/04/2019 Đầu 5  Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/04/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 8
05/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 5
04/04/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
03/04/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 3
02/04/2019 Đầu 5  Đuôi 5 miss
01/04/2019 Đầu 6  Đuôi 8 miss